นวัตกรรมถอดรหัสจินตนาการภาพคลองแม่ข่า

นวัตกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อถอดปัญหาและความต้องการของคนในพื้นที่ และ คนนอกพื้นที่คลองแม่ข่า ผ่านเกมส์ถอดรหัสจินตนาการที่สร้างขึ้น ในการรวบรวมชุดข้อมูลของคนในพื้นที่ และ คนนอกพื้นที่ มาพัฒนาเป็นโครงการหรือกิจกรรมสร้างสรรค์ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ขอบคุณรูปจากทาง Imagine Maekha

โดยนวัตกรรมนี้ จินตนาการคลองแม่ข่า ผ่าน 5 มิติ ประกอบไปด้วย มิติด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยว ที่อยู่อาศัย อัตลักษณ์ชุมชน และ เศรษฐกิจ ในการให้แต่ละคนมาเติมแต่งรูปด้วยสติกเกอร์น่ารัก ๆ ที่สะท้อนไปยังมิติต่าง ๆ

ขอบคุณรูปจากทาง Imagine Maekha

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพื้นที่คลองแม่ข่าไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้คลองแม่ข่ากลายเป็นพื้นที่ ๆ ทุกคนอยากให้เป็น

ผู้ดูแลโครงการ

iChiangmai

สนับสนุนโดย

เทศบาลนครเชียงใหม่ , สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ, มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา

ปีดำเนินการ

2566

แชร์บน