บทสัมภาษณ์ “เปียโน จากโครงการ TARA DONATE”

จากอีสานสู่เมืองเหนือ ผู้ที่ตกหลุมรักเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคลองแม่ข่าให้เป็นชุมชนยุคดิจิทัล จากชุมชนริมคลองที่ไม่มีใครให้ความสนใจและถูกปล่อยปละละเลยมานาน ได้ถูกพัฒนาด้านน้ำในคลอง การอยู่อาศัยของคนในชุมชนรวมถึงปรับทัศนียภาพจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของตำบล ช้างคลาน จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ TARA DONATE ได้เล็งเห็นว่าชุมชนคลองแม่ข่าสามารถต่อยอดให้กลายเป็นร้านค้าแห่งโลก อนาคตได้ด้วยการนำเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ และเงินบริจาคมาแปลงเป็นเหรียญโทเคนโดยใช้ชื่อว่า แม่ข่าโทเคน และ แม่ข่าแคช เพื่อให้ชุมชนคลองแม่ข่ากลายเป็นต้นแบบร้านค้าแห่งยุคดิจิทัล

“เราจะนำเงินที่ได้รับทั้งหมดตรงนี้ไปพัฒนาในสองด้านคือ การพัฒนาคุณภาพน้ำและทัศนียภาพของชุมชน และการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภายในชุมชน โดยแบ่งเงินที่ได้รับมาออกเป็น 50 50”

“ทางโครงการจะเข้าไปปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ปรับพฤติกรรม โดยทางชุมชนหรือเทศบาลมีวิธีจัดการยังไงอันนี้ก็แล้วแต่เลย แต่ว่าจะต้องมีรายงานผลการตรวจวัดน้ำไตรมาสละหนึ่งครั้งมาให้กับทาง
โครงการ หลังจากนั้นทางเราจะมอบทุนในการปรับปรุงให้กับชุมชน แต่เงินที่จะมอบให้นั้นต้องดูจำนวนเงินที่ได้รับการบริจาคด้วยอีกทีหนึ่ง”

ก่อนจะสิ้นสุดโครงการเราได้พูดคุยกับ คุณ อนุสรา ดาเลิศ หรือ เปียโน หนึ่งในทีมงานของโครงการ TARA DONATE จากบริษัท โคเวสท์ แล็บส์ จำกัด ที่ตั้งใจเข้าร่วมโครงการเพราะหลงใหลในเสน่ห์ของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยและต้องการพัฒนาเชียงใหม่ให้กลายเป็นสถานที่ที่น่าจดจำของเหล่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ

ผู้ดูแลโครงการ

TARA Donate

สนับสนุนโดย

iChiangmai , SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม, National Innovation Agency และ เทศบาลนครเชียงใหม่

ปีดำเนินการ

2023

แชร์บน