โครงการ Chiang Mai Alive

Chiang Mai Alive Mae Kha

เปิดตัวงาน Chiang Mai Alive Mae Kha เตวแอ่วผ่อเรื่องราวชีวิตริมคลองของชาวแม่ข่า ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเที่ยวชุมชนผ่านแผนที่ เก็บแสตมป์สะสม