Chiang Mai Alive Mae Kha

เปิดตัวงาน Chiang Mai Alive Mae Kha เตวแอ่วผ่อเรื่องราวชีวิตริมคลองของชาวแม่ข่า ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเดินเที่ยวชุมชนผ่านแผนที่ เก็บแสตมป์สะสม การเรียนรู้ชุมชนผ่านเรื่องราวที่ร้อยเรียง ณ  Pavillion จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2566 – 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผู้ดูแลโครงการ

สนับสนุนโดย

ปีดำเนินการ

แชร์บน