มารู้จักแม่ข่ามากขึ้น

ผ่านเรื่องราวของผู้คนที่ร่วมกันสนับสนุนให้สายน้ำแห่งนี้กลับมามีชีวิตอย่างยั่งยืน

เรื่องราวชุมชุน

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินทวนสายน้ำแม่ข่า เข้าใจอดีต ขีดเขียนอนาคต ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ร่วมกับ Imagine MaeKha และ SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เรียนรู้เรื่องราวคลองแม่ข่า ผ่านผู้เชี่ยวชาญ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินทวนสายน้ำแม่ข่า เข้าใจอดีต ขีดเขียนอนาคต ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ร่วมกับ Imagine MaeKha และ SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เรียนรู้เรื่องราวคลองแม่ข่า ผ่านผู้เชี่ยวชาญ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินทวนสายน้ำแม่ข่า เข้าใจอดีต ขีดเขียนอนาคต ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ร่วมกับ Imagine MaeKha และ SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เรียนรู้เรื่องราวคลองแม่ข่า ผ่านผู้เชี่ยวชาญ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่

รวมโครงการเพื่อแม่ขา

Mae Kha’s Walking Map

ชวนคุณมาเดินเที่ยวแม่ข่าผ่านแผนที่ท่องเที่ยว ที่จะพาคุณไปพบกับจุดเช็คอิน ตามหาแมวที่ซ่อนอยู่ตามชุมชน และ แสตมป์โปสการ์ดรูปคลองแม่ข่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกน่ารัก ๆ อีกด้วย Chiang Mai Alive Mae Kha Map สาม

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ทวนสวยน้ำ เข้าใจอดีต เห็นปัจจุบัน และ ขีดเขียนอนาคต

Chiang Mai Alive ร่วมกับ MaekhaCitylab x Imagine MaeKha และเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเดินเที่ยวแม่ข่า พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตคนริมคลอง และประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อให้คลองแม่ข่าเป

บทสัมภาษณ์ “เปียโน จากโครงการ TARA DONATE”

จากอีสานสู่เมืองเหนือ ผู้ที่ตกหลุมรักเมืองเชียงใหม่ สู่การพัฒนาคลองแม่ข่าให้เป็นชุมชนยุคดิจิทัล จากชุมชนริมคลองที่ไม่มีใครให้ความสนใจและถูกปล่อยปละละเลยมานาน ได้ถูกพัฒนาด้านน้ำในคลอง การอยู่อาศัยของคน

Mae Kha’s Walking Map

ชวนคุณมาเดินเที่ยวแม่ข่าผ่านแผนที่ท่องเที่ยว ที่จะพาคุณไปพบกับจุดเช็คอิน ตามหาแมวที่ซ่อนอยู่ตามชุมชน และ แสตมป์โปสการ์ดรูปคลองแม่ข่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกน่ารัก ๆ อีกด้วย Chiang Mai Alive Mae Kha Map สาม

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ทวนสวยน้ำ เข้าใจอดีต เห็นปัจจุบัน และ ขีดเขียนอนาคต

Chiang Mai Alive ร่วมกับ MaekhaCitylab x Imagine MaeKha และเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเดินเที่ยวแม่ข่า พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตคนริมคลอง และประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อให้คลองแม่ข่าเป

Mae Kha’s Walking Map

ชวนคุณมาเดินเที่ยวแม่ข่าผ่านแผนที่ท่องเที่ยว ที่จะพาคุณไปพบกับจุดเช็คอิน ตามหาแมวที่ซ่อนอยู่ตามชุมชน และ แสตมป์โปสการ์ดรูปคลองแม่ข่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกน่ารัก ๆ อีกด้วย Chiang Mai Alive Mae Kha Map สาม

โครงการ Chiang Mai Alive

Mae Kha’s Walking Map

ชวนคุณมาเดินเที่ยวแม่ข่าผ่านแผนที่ท่องเที่ยว ที่จะพาคุณไปพบกับจุดเช็คอิน ตามหาแมวที่ซ่อนอยู่ตามชุมชน และ แสตมป์โปสการ์ดรูปคลองแม่ข่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกน่ารัก ๆ อีกด้วย Chiang Mai Alive Mae Kha Map สาม

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ทวนสวยน้ำ เข้าใจอดีต เห็นปัจจุบัน และ ขีดเขียนอนาคต

Chiang Mai Alive ร่วมกับ MaekhaCitylab x Imagine MaeKha และเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเดินเที่ยวแม่ข่า พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตคนริมคลอง และประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อให้คลองแม่ข่าเป

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินทวนสายน้ำแม่ข่า เข้าใจอดีต ขีดเขียนอนาคต ในวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ร่วมกับ Imagine MaeKha และ SID-CMRUหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ผ่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน เรียนรู้เรื่องราวคลองแม่ข่า ผ่านผู้เชี่ยวชาญ นักโบราณคดีชำนาญการ สำนักศิลปากรที่

Mae Kha’s Walking Map

ชวนคุณมาเดินเที่ยวแม่ข่าผ่านแผนที่ท่องเที่ยว ที่จะพาคุณไปพบกับจุดเช็คอิน ตามหาแมวที่ซ่อนอยู่ตามชุมชน และ แสตมป์โปสการ์ดรูปคลองแม่ข่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกน่ารัก ๆ อีกด้วย Chiang Mai Alive Mae Kha Map สาม

Mae Kha’s Walk Along กิจกรรมเดินริมคลองแม่ข่า ทวนสวยน้ำ เข้าใจอดีต เห็นปัจจุบัน และ ขีดเขียนอนาคต

Chiang Mai Alive ร่วมกับ MaekhaCitylab x Imagine MaeKha และเครือข่าย ในการจัดกิจกรรมเดินเที่ยวแม่ข่า พร้อมกับเรียนรู้เรื่องราวของชีวิตคนริมคลอง และประวัติศาสตร์ในพื้นที่ เพื่อให้คลองแม่ข่าเป

Mae Kha’s Walking Map

ชวนคุณมาเดินเที่ยวแม่ข่าผ่านแผนที่ท่องเที่ยว ที่จะพาคุณไปพบกับจุดเช็คอิน ตามหาแมวที่ซ่อนอยู่ตามชุมชน และ แสตมป์โปสการ์ดรูปคลองแม่ข่าเก็บไว้เป็นที่ระลึกน่ารัก ๆ อีกด้วย Chiang Mai Alive Mae Kha Map สาม